Oldřišovský potok

Oldřišovský potok – Sudice, km 8.700 – 8.940 (Sanace nátrží a odstranění nánosů)

Investor: povodí Odry, státní podnik

Oldrisov_1
Oldrisov_2
Oldrisov_3
Oldrisov_4
Oldrisov_5
Oldrisov_6
Oldrisov_7
Oldrisov_8

© WALDBAU s.r.o., 2014